سیدمحمود ربیعی

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

عضو هیات علمی

  • دكتري
  • دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)
  • استاديار
  • 01113234071
  • rabiee@nit.ac.ir
  • 2 آذر 1392

لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
  • تلفن محل اشتغال : 01113234071
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • ایمیل : rabiee@nit.ac.ir