سامانه پژوهش و فناوری مازندران

مركزآموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور" نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي "، " گسترش رويكرد پژوهشي در سطوح مختلف تصميم گيري به منظور هزينه كرد منابع استاني بر اساس نتايج پروژه هاي پژوهشي"، " ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند " و " نهادينه سازي زنجيره ثمردهي علم و فناوري (آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا) در استان" ، اقدام به راه اندازي سامانه پژوهش و فناوری مازندران نموده است.

هزينه كرد اعتبارات پژوهشي مرتبط با ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 1395

Image 01

بنا بر نامه شماره 53/1/11918 مورخ 1395/7/17 سازمان برنامه و بودجه مازندران، فرآيند انجام فعاليت هاي پژوهشي مرتبط با ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 1395 به شرح ذيل است:

  1- معرفي نماينده آن دستگاه در امور سامانه پژوهش و فناوري مازندران و سامانه سمات

  2- ارسال  نيازهاي پژوهشي از طريق سامانه پژوهش و فناوري مازندران

  3- فراخوان نيازها و دريافت پروپوزال­ ها از سوي دستگاه اجرايي مربوطه براي نيازهاي پژوهشي تأييد شده با توجه به ميزان اعتبارات پژوهشي دستگاه .

  4- ارزيابي طرح هاي  پيشنهادي(پروپوزال­ ها)دريافتي بوسيله كميته پژوهشي دستگاه­ هاي اجرايي و ثبت مشخصات طرح­ هاي منتخب (شامل مشخصات طرح، مجري و ناظر) در سامانه سمات شوراي عتف جهت دريافت كد رهگيري.

  5- انعقاد قرارداد با مجريان و ناظران براي طرح­ هاي پذيرفته شده از سوي سامانه سمات،كارفرمايي آنها بوسيله كميته پژوهشي دستگاه و تعيين ميزان پرداخت به مجريان و ناظران بر حسب ميزان پيشرفت فيزيكي تأييد شده.

6-ارائه نتايج طرح ها و انتشار آن به منظور اطلاع رساني به ذينفعان، تلاش در جهت كاربردي كردن نتايج و استفاده از آن در تصميم سازي ها

تصوير نامه يادشده در پيوندهاي ويژه موجود است.

 

 

 

طرح جامع پژوهشي

طرح جامع پژوهشی استان، راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی محسوب می گردد.

ادامه
پروژه های پژوهشگران

اجرای پروژه هاي پژوهشي سازنده، تقاضا محور و مأموريت گرا موجب بالندگی روزافزون می گردد.

ادامه
پژوهشگران عضو سامانه

استان مازندران به داشتن پژوهشگراني که در مرزهاي دانش به جستجو می پردازند مفتخر است.

ادامه
اخبار

اخبار پژوهشی

ادامه
پیوندهای ویژه

راهنمای استفاده از سامانه و ساير اطلاعات مفید پژوهشی را در این قسمت مشاهده کنید.

ادامه
مقالات در نشريات

مقالات چاپ شده در نشريات مربوط به پژوهشگران عضو سامانه، در اين قسمت قابل رويت است.

ادامه
چاپ كتاب

كتاب هايي كه بوسيله پژوهشگران عضو سامانه نگاشته شده است.

ادامه
اكتشاف، نوآوري، اختراع و اثر بديع هنري

.

ادامه
کل بازديد ها : 1114977   بازديدهاي امروز : 1767   کاربران جاري : 101