سامانه پژوهش و فناوری مازندران

مركزآموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور" نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي "، " گسترش رويكرد پژوهشي در سطوح مختلف تصميم گيري به منظور هزينه كرد منابع استاني بر اساس نتايج پروژه هاي پژوهشي"، " ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند " و " نهادينه سازي زنجيره ثمردهي علم و فناوري (آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا) در استان" ، اقدام به راه اندازي سامانه پژوهش و فناوری مازندران نموده است.

نظارت بر هزينه كرد اعتبارات پژوهشي در سال 1395

Image 01

در راستاي استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی ماده ۵۶ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و به منظور ارتقای سطح کیفی پروژه ­های پژوهشی، ضروري است دستگاه ­هاي اجرايي استان در كارفرمايي پروژه­ هاي تأييد شده از سوي شوراي عتف، نكات ذيل را رعايت نمايند:

  • انتخاب ناظر براي هريك از پروژه­ هاي پژوهشي جهت هدايت و نظارت بر حسن انجام كار.
  • بررسي پيشرفت فيزيكي هر يك از پروژه ­هاي پژوهشي تأييد شده توسط ناظر دركميته پژوهشي دستگاه ­ها.
  • دريافت گزارش نهايي به انضمام گزارش مختصر از پروژه و ثبت مستندات مربوطه در سايت سمات شوراي عتف.
  • ارائه نتايج پروژه­ ها جهت بهره ­مندي ذينفعان و بهره­ برداران .
  • كاربردي نمودن نتايج پروژه­ هاي پژوهشي و بكارگيري آن در تصميم ­سازي­ ها و همچنين تبديل يافته­ هاي پژوهشي به محصول و فناوري در صورت قابليت .

اخبار

اخبار پژوهشی

ادامه
پروژه های پژوهشی پژوهشگران

اجرای پروژه هاي پژوهشي سازنده، تقاضا محور و مأموريت گرا موجب بالندگی روزافزون می گردد.

ادامه
پژوهشگران عضو سامانه

استان مازندران به داشتن پژوهشگراني که در مرزهاي دانش به جستجو می پردازند مفتخر است.

ادامه
مقالات در نشريات

مقالات چاپ شده در نشريات مربوط به پژوهشگران عضو سامانه، در اين قسمت قابل رويت است.

ادامه
اكتشاف، نوآوري، اختراع و اثر بديع هنري

.

ادامه
چاپ كتاب

كتاب هايي كه بوسيله پژوهشگران عضو سامانه نگاشته شده است.

ادامه
پیوندهای ویژه

راهنمای استفاده از سامانه و ساير اطلاعات مفید پژوهشی را در این قسمت مشاهده کنید.

ادامه
طرح جامع پژوهشي

طرح جامع پژوهشی استان، راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی محسوب می گردد.

ادامه
کل بازديد ها : 1368327   بازديدهاي امروز : 663   کاربران جاري : 88