سامانه پژوهش و فناوری مازندران

مركزآموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور" نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي "، " گسترش رويكرد پژوهشي در سطوح مختلف تصميم گيري به منظور هزينه كرد منابع استاني بر اساس نتايج پروژه هاي پژوهشي"، " ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند " و " نهادينه سازي زنجيره ثمردهي علم و فناوري (آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا) در استان" ، اقدام به راه اندازي سامانه پژوهش و فناوری مازندران نموده است.

فرآيند اجرايي هزينه كرد اعتبارات پژوهشي

Image 01

فرآيند اجرايي هزينه كرد اعتبارات پژوهشي ماده 56 قانون تنظيم ابلاغي طي نامه شماره 8750/7/53 مورخ 30/5/1395 :
1- دريافت نيازهاي پژوهشي از طريق سامانه پژوهش و فناوري مازندران
2- بررسي مقدماتي و دسته بندي نيازهاي پژوهشي پيشنهادي دريافتي به تفكيك بخش هاي مختلف به وسيله مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران
3- بررسي و تصويب نيازهاي پژوهشي پيشنهادي در كميته پژوهشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران
4-ا بلاغ نيازهاي پژوهشي مصوب كميته پژوهشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به دستگاه هاي اجرايي مرتبط جهت فراخوان نيازها به وسيله دستگاه ها با توجه به ميزان اعتبارات پژوهشي ماده 56 .
5- ارزيابي طرح هاي پيشنهادي(پروپوزال) دريافتي به وسيله كميته پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و ارسال سه مورد طرح پيشنهادي براي هر عنوان (به ترتيب اولويت) براي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران .
6- بررسي طرح هاي ارسالي از سوي دستگاه هاي اجرايي به وسيله كميته پژوهشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران و ابلاغ نتايج به دستگاه هاي اجرايي جهت ثبت در سامانه سمات(ثبت طرح­ها در سامانه سمات منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده 56 از سوي شوراي عتف است ).  

طرح جامع پژوهشي

طرح جامع پژوهشی استان، راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی محسوب می گردد.

ادامه
پروژه های پژوهشگران

اجرای پروژه هاي پژوهشي سازنده، تقاضا محور و مأموريت گرا موجب بالندگی روزافزون می گردد.

ادامه
پژوهشگران عضو سامانه

استان مازندران به داشتن پژوهشگراني که در مرزهاي دانش به جستجو می پردازند مفتخر است.

ادامه
اخبار

اخبار پژوهشی

ادامه
پیوندهای ویژه

راهنمای استفاده از سامانه و ساير اطلاعات مفید پژوهشی را در این قسمت مشاهده کنید.

ادامه
مقالات در نشريات

مقالات چاپ شده در نشريات مربوط به پژوهشگران عضو سامانه، در اين قسمت قابل رويت است.

ادامه
چاپ كتاب

كتاب هايي كه بوسيله پژوهشگران عضو سامانه نگاشته شده است.

ادامه
اكتشاف، نوآوري، اختراع و اثر بديع هنري

.

ادامه
کل بازديد ها : 1065628   بازديدهاي امروز : 1763   کاربران جاري : 289